Ľutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka SŠ - telesná výchova

Gymnázium, Gelnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
SNP 1, Gelnica
Aprobácia
Telesná výchova
Termín nástupu
1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2019
Rozsah úväzku
90% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
131

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, MS Office – základná úroveň
Vzdelanie
Splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie TŠV podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Platové zaradenie a plat:
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (alikvótna čiastka podľa rozsahu úväzku z min. 759 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

Ďalšie informácie:
Pracovný pomer na zástup počas materskej dovolenky. Úväzok je možné si rozšíriť vedením športových krúžkov na škole.

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme (dokladujú sa až po pracovnom pohovore):
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- štruktúrovaný životopis,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania.

Uvedené doklady je potrebné doručiť poštou alebo emailom na skola.gymgl(zavinac)gmail.com do 20.06.2019 14.00 hod. K žiadosti je možné doložiť aj motivačný list a pracovný posudok od posledného zamestnávateľa. Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve na osobný pohovor iba vybraných uchádzačov.