Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Zástupca riaditeľa

Základná škola s materskou školou, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu
3.7.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
320
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, internet, práca s Edupage vítaná
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky 1/2020 z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme pani učiteľku, ktorá by mala záujem prevziať vedenie materskej školy a stať sa zástupkyňou riaditeľky školy.

Očakávame:
- schopnosť koordinovať a riadiť prácu v tíme,
- mať organizačné zručnosti a spolupracovať,
- podporovať prácu s deťmi novými formami a metódami,
- mať základný prehľad v aktuálnej legislatíve vzdelávania a výchovy v predškolskej pedagogike,
- rozvíjať sa a vzdelávať,
- byť súčasťou vedenia školy,
- aktívne sa zapájať sa do diania v škole.

Ponúkame:
- vzájomný rešpekt, porozumenie a ocenenie,
- spoluvytváranie agendy a formovanie rozvoja celej organizácie,
- zaujímavý a rôznorodý tím kolegov a kolegýň,
- podporu kvalifikovaného Školského podporného tímu,
- možnosť predĺženia zmluvy na dobu neurčitú po prvom roku,
- úsmevy detí, kolegýň a kolegov...

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Riazanská 75
83103 Bratislava-Nové Mesto
https://zsriazanska.edupage.org/
+421244253122,+421910639126
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Rothensteinová
00421244253122