Učiteľ/ka SŠ

SZŠ, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Strečnianska 20, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Odborná prax, Odborné predmety, Zdravie a klinika chorôb
Termín nástupu
27.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
135

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s internetom, práca s programom Word, Excel, Power Point,Office365
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme pedagogického zamestnanca s aprobáciou Ošetrovateľstvo, DPŠ
Potrebné doklady:
• doklady o vzdelaní (diplom, DPŠ)
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• motivačný list
• profesijný životopis
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• zdravotná spôsobilosť
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
SZŠ
Strečnianska 20
85105 Bratislava-Petržalka
www.szsba.sk
0263812060,0263812059,0263812062
Kontaktná osoba
Simona Kolínková
0915734018