Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou, Bojnice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 292/7, Bojnice
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
476
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Textový editor, Tabuľkový procesor, Práca s databázami, Elektronická komunikácia
Vzdelanie
Vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Žiadosti spolu s profesijným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktorého tlačivo nájdete na webovej stránke školy, posielajte elektronicky na mailovú adresu: [email protected] do 30.6.2024.
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 292/7
97201 Bojnice
https://zsbojnice.edupage.org/
0911518615, 0903518614
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Soláriková
0911518615