Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 4 z 4
Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy
Nová 803, Dobšiná
Pedagogická pozícia 09.06.2021
Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy
Nová 803, Dobšiná
Pedagogická pozícia 09.06.2021
Odborné učilište ako organizačná zložka Spojenej školy
Nová 803, Dobšiná
Pedagogická pozícia 09.06.2021
Evanjelická cirkevná základná škola
Zeleného stromu 14, Rožňava
Pedagogická pozícia 08.06.2021