FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s MŠ, Badín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tajovského 2, Badín
Termín nástupu
14.1.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
7.1.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
131

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle § 7 ods. 2 písm. b)
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s prílohou č. 1 (I. časť) vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť zasielajte do 7.1.2019 na adresu: Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín alebo na e-mail: [email protected]


RSS Feed Widget