Predmet
Pracovné ponuky za

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Bratislava-Karlova Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mokrohájska cesta 1, Bratislava-Karlova Ves
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
142
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie vlády č. 296/2022 Z. z. a nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office - pokročilý, ovládanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, ako aj práce v programoch ALFA, OMEGA, OLYMP
Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov - úplné stredné odborné vzdelanie (maturita) a výučný list v príslušnom odbore príp. vysokoškolské I. alebo II. stupňa s ekonomickým zameraním, DPŠ, pomaturitné alebo rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky (možnosť doplniť aj počas výkonu pedagogickej činnosti)
Ďalšie požiadavky
Majster odbornej výchovy pre učebné a študijné odbory s ekonomickým zameraním (TAP, TEP, MPR) a pomaturitného štúdia odboru verejná správa

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi,
• profesijný životopis v štruktúrovanom formáte,
• doklady o vzdelaní,
• súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Mokrohájska cesta 1
84240 Bratislava-Karlova Ves
https://iprskola.edupage.org/
5465 1354,02/59209 156
Kontaktná osoba
Mgr. Patrik Marko
+421918530918