Filtre



Ľutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Zástupca riaditeľa

Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Skalka nad Váhom 103, Skalka nad Váhom
Termín nástupu
1.2.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.1.2018
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
28

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel
Vzdelanie
kvalifikovaná učiteľka materskej školy, (splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. podľa prílohy č. 1 časť I.), vykonanie 1. atestácie, najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklady o dosiahnutej kvalifikácii, vykonaní 1. atestácie, potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.


RSS Feed Widget