Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou , Suchá nad Parnou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Suchá nad Parnou 55, Suchá nad Parnou
Termín nástupu
21.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.6.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
344
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Výška platu závisí od ukončeného vzdelania a dĺžky praxe (začínajúci učiteľ MŠ od 938,00 eur brutto)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý,Word, využívanie IKT
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z. -preferujeme stredoškolské vzdelanie pedagogického smeru
Ďalšie požiadavky
Do našej materskej školy hľadáme milú, empatickú, komunikatívnu, kreatívnu pani učiteľku s dobrými organizačnými schopnosťami, ktorá chce učiť deti potrebné veci do života aj hravou formou, prostredníctvom bádania, hier a viesť deti k samostatnosti a zodpovednosti voči okoliu, podporovať a rozvíjať prirodzené talenty detí.
Zoznam požadovaných dokladov:
• Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• Profesijný životopis
• Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Suchá nad Parnou 55
91901 Suchá nad Parnou
0903580155
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Dzureková
0903580155