Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Aprobácia
Odborné predmety, Stolovanie
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
523
Platové podmienky
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer: na dobu určitú do 31.08.2025 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Pracovné miesto: vhodné aj pre absolventa

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie dokladov o vzdelaní
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí nám zašlú svoj životopis s požadovanými dokladmi. Nakoľko je pre nás veľmi dôležité, aby kandidát spĺňal požiadavky na uvedenú pozíciu, kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804
03101 Liptovský Mikuláš
https://halm.edupage.org/
+421445522972
Kontaktná osoba
Anikó Lešová
+421445522972