Predmet

Učiteľ/ka SŠ

SOŠ podnikania, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sasinkova 45, Žilina
Aprobácia
Odborné predmety
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
306

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
prijme do pracovného pomeru

učiteľa odborných ekonomických predmetov


Požiadavky:
• vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore,
výhodou zameranie na cestovný ruch
- doplňujúce pedagogické štúdium

Nástup: 01.09.2021

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný štruktúrovaný životopis
• fotokópia dokladov o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov

Ďalšie požiadavky:
• štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie
• výhodou znalosť programu ASC agenda
• výhodou ovládanie účtovných programov ALFA, OMEGA, OLYMP
• práca s PC (excel, word, outlook)
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• samostatnosť pri práci, zodpovednosť

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 30. 06. 2021 na adresu: SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 01001 Žilina alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: [email protected]


Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
SOŠ podnikania
Sasinkova 45
01001 Žilina
www.sospza.sk
0415622493,0415622218
Kontaktná osoba
Mgr.Martina Mažgútová
+421415640537