FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola, Hlohovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pribinova 5, Hlohovec
Termín nástupu
2.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2019
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
654

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - základy
Vzdelanie
Kvalifikačné požiadavky pre vyučovanie v hudobnom odbore ZUŠ v hre na klavíri. Vzdelanie v zmysle platnej legislatívy.
Ďalšie požiadavky
Práca sa bude vykonávať na elokovanom pracovisku Ružindol.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 21. 08. 2019 do 12.00 h na adresu:
Základná umelecká škola Hlohovec
Pribinova 5
920 01 Hlohovec

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania“ – neotvárať“.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do ZUŠ, Pribinova 5, Hlohovec. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.08. 2019 o 09.00 h v budove školy v koncertnej sále a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.