Filtre

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Trenčianska Teplá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá
Termín nástupu
2.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.8.2019
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
266

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, motivačný list, fotokópie dokladov o vzdelaní, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

Platové zaradenie : v zmysle zákona o odmeňovaní č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat podľa platovej tabuľky a počtu rokov praxe.

PROSÍME KONTAKTOVAŤ E-MAILOM.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
J. Braneckého 130/15
91401 Trenčianska Teplá
www.zstrenctepla.edupage.sk
0326591348
Kontaktná osoba
Ing. Gabriela Zuberová
032/6591348

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget