FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - náboženská výchova

Základná škola, Seňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Seňa 507, Seňa
Aprobácia
Náboženská výchova
Termín nástupu
26.8.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2019
Rozsah úväzku
56%
Počet študentov školy
376

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť,
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce informácie:
- pracovný pomer na dobu určitú.

Výber uchádzačov prebehne osobným pohovorom pred výberovou komisiou vo vopred dohodnutom termíne na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve na osobný pohovor iba vybraných uchádzačov spĺňajúci kvalifikačné predpoklady.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a požadované doklady je potrebné doručiť osobne, alebo zaslať elektronicky/poštou v termíne do 25.06. 2019 na adresu:
Kontaktné údaje:
Základná škola, Seňa 507, 044 58 Seňa
www.zssena.edupage.org
[email protected]
055/6962121, 0910/897997