Filtre

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Hontianske Moravce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Cintorínska 135/9, Hontianske Moravce
Termín nástupu
1.7.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
135

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, word, excel
Vzdelanie
kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č 437/2009 Z.z.
5 rokov pedagogickej praxe
1. atestácia podľa zákona č 317/2009 Z.z.
Ďalšie požiadavky
žiadosť o účasť na výberovom konaní
overené kópie dokladov o vzdelávaní
potvrdenie o dĺžke odbornej a pedagogickej praxi
štruktúrovaný profesijný životopis
písomný návrh koncepcie rozvoja školy
výpis trestov

termín 16.05.2018
bližšie informácie www.zssmshmoravce.edupage.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Cintorínska 135/9
96271 Hontianske Moravce
zssmshmoravce.edupage.org
0455583946
Kontaktná osoba
Obecný úrad Hontianske Moravce
045/5583915

Reagovať na ponuku