Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Evanjelická spojená škola, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
M. R. Štefánika 19, Martin
Aprobácia
Informatika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
750
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint - vysoká
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplňou práce je odborné vyučovanie predmetu informatika alebo v kombinácii s ďalším predmetom na gymnáziu. Ponúkame prácu pracovnú zmluvu s nástupom od 1.9.2024.

Požadované vzdelanie:
٠vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle Vyhlášky 173/2023 MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky:
• splnenie zdravotných predpokladov podľa zákona
• preukázateľný hlboký záujem o svoj predmet ako aj o rozvoj v umení byť učiteľom
• entuziazmus a vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu
• jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských princípoch
• schopnosť úzko spolupracovať s kolegami na poslaní a vízii školy
• pozitívne myslenie a prístup k práci
• ovládanie didaktiky a odborné vyučovanie žiakov zamerané na aktívne učenie sa žiakov
• schopnosť byť samostatný, spoľahlivý, inovatívny, zameraný na riešenie problémov
• schopnosť kriticky myslieť a viesť rešpektujúci dialóg so žiakmi ako aj kolegami
• úroveň anglického jazyka B1 - B2, aktívne používanie anglického jazyka je výhodou
• výhodou je 1 ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou prácou v cirkevnom spoločenstve

O škole:
Našim záujmom je vytvoriť pre žiakov najlepšie podmienky pre ich rast, preto je pre nás samozrejmé, že sa spolu bavíme o tom, ako žiakov učiť hodnotám, ako čo najlepšie rešpektovať individualitu žiaka, ako viesť hodinu, aby žiaci mysleli a došlo u nich k porozumeniu. Vytvárame priestor, aby žiaci budovali pozitívne vzťahy a aby boli aktívnymi v pomoci iným. Odmenou nám sú nielen dobré výsledky žiakov, ale aj to, že naši žiaci chodia radšej do školy ako priemer na Slovensku.
V našej škole učiteľ dostáva podporu prostredníctvom pedagogického asistenta, mentora, školskej psychologičky alebo šp. pedagóga. Pri riešení problémov nie je učiteľ odkázaný na seba, okrem pg. špecialistov mu pomôžu ústretoví kolegovia. V kabinete alebo na chodbe stretnete zahraničných lektorov, spolupracujeme so školami v zahraničí.
Benefity:
• mimoriadne odmeny za pracovné výkony
• odmeny pri pracovných a životných jubileách
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• domáce alebo zahraničné pracovné cesty
• vzdelávacie kurzy a školenia
• dovolenka nad rámec Zákonníka práce
• rekreačný poukaz, príspevok na dovolenku
• pre učiteľov mimo Martina vieme poskytnúť ubytovanie
• školský laptop a prístup na internet
• kopírovanie a laminovanie priamo v škole
• dobré materiálne vybavenie kabinetov
• prístup k študijným materiálom podľa požiadaviek učiteľov
• možnosť profesne sa rozvíjať prostredníctvom programu Erasmus+
• pravidelné koncoročné odmeny
• férové ohodnotenie práce nad rámec povinností
• v školskej jedálni poskytujeme výbornú stravu (možnosť výberu zo 4 jedál), šalátový bar, kultúrne stravovanie alebo dávame možnosť zvoliť si stravovanie formou e-stravných lístkov
• kávomat ponúka kávu za 20 centov
• ponúkame možnosť využívať školskú telocvičňu a posilňovňu po vyučovaní
• dotované cvičenie s trénerom
• letný jazykový kurz s americkými lektormi

Motivačný list so žiadosťou o prijatie do zamestnania a štruktúrovaným životopisom v slovenskom jazyku môžete zasielať mailom na adresu: [email protected] alebo poštou na adresu školy do 15.5.2024.

O ďalšom postupe a termíne pohovorov budeme informovať vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 19
03601 Martin
www.essmt.sk
0433241971
Kontaktná osoba
Ing. Jarmila Pavlíková
0433241726