Predmet

Mentor

Evanjelická spojená škola, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
M. R. Štefánika 19, Martin
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
750
Platové podmienky
1030 eur/mesiac brutto
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint - pokročilá
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplň (druh) práce
1. Poskytovať individuálne poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom škôl (vrátane vedúcich PZ a OZ) - mentoring v regióne Martin a Turčianske Teplice.
2. Pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti PZ a OZ v stanovených oblastiach.
3. Monitorovať potreby PZ a VPZ škôl v regióne.
4. Budovať partnerstvá v regióne a sieťovanie.
5. Vzdelávať sa a pracovať na vlastnom profesijnom raste.

Ponúkame prácu na pracovnú zmluvu na polovičný úväzok (2,5 dňa) na dobu určitú s možnosťou predĺženia. Od 1.9.2024 obsadzujeme v Regionálnom centre podpory učiteľov v Martine 2 pozície Mentor/ka.

Motivačný list so žiadosťou a štruktúrovaným životopisom v slovenskom jazyku môžete zasielať na adresu [email protected] alebo poštou na adresu školy do 22.04.2024.
Zároveň vyplňte dotazník: https://bit.ly/2425_mentor_dotaznik

O ďalšom postupe a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov.

Ponúkané výhody
• mimoriadne odmeny za pracovné výkony
• odmeny pri pracovných a životných jubileách
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• domáce alebo zahraničné pracovné cesty
• vzdelávacie kurzy a školenia
• dovolenka nad rámec Zákonníka práce
• rekreačný poukaz, príspevok na dovolenku
• zabezpečenie bezplatných vzdelávaní vo všetkých oblastiach, ktoré sú od mentora požadované (5-dňové školenie v téme mentoringu už v auguste)
• výborný kolektív
• podpora vašich nápadov
• možnosť pracovať na skvalitnení vzdelávania nášho regiónu
• pre školu, ktorá sa svojho učiteľa takto čiastočne zriekne, je mentor na škole veľkým prínosom vďaka priamej podpore a vzdelávaniu vlastných kolegov

Ďalšie požiadavky:
• ukončené pedagogické vzdelanie, VŠ 2. stupňa
• pedagogická prax min. 5 rokov, resp. relevantná odborná prax min. 5 rokov
• trvalý pobyt a výkon práce v regióne Turiec
• v súčasnosti vykonávajúci činnosť pedagogického zamestnanca, aj na čiastočný úväzok (ako učiteľ, pedagogický asistent, vychovávateľ - min. v rozsahu 2 hod./týždeň)
• aktívny prístup k svojej profesii výhodou (napr. tvorba vlastných materiálov, vzdelávanie učiteľov, používanie moderných prístupov vo vzdelávaní, vzdelávanie sa nad rámec svojich základných povinností apod.)
• samostatnosť a flexibilita
• ochota pracovať na sebe
• schopnosť pracovať v tíme

Výhodou je:
• anglický jazyk na úrovni B1 - B2
• vodičský preukaz B

Všeobecné spôsobilosti
• komunikácia (jednanie s ľuďmi)
• kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
• motivovanie ľudí
• prezentovanie
• pružnosť v myslení
• rozhodovanie
• samostatnosť
• informačná gramotnosť

Osobnostné predpoklady
• empatia
• komunikatívnosť
• sebaovládanie

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 19
03601 Martin
www.essmt.sk
0433241971
Kontaktná osoba
Ing. Jarmila Pavlíková
0948445529