Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Evanjelická spojená škola, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
M. R. Štefánika 19, Martin
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.5.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
750
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme kvalifikovaného pedagóga na vyučovanie na 1. stupni základnej školy na plný úväzok s nástupom od 1.9.2024.
O škole:
Našim záujmom je vytvoriť pre žiakov najlepšie podmienky pre ich rast, preto je pre nás samozrejmé, že sa spolu bavíme o tom, ako žiakov učiť hodnotám, ako čo najlepšie rešpektovať individualitu žiaka, ako viesť hodinu, aby žiaci mysleli a došlo u nich k porozumeniu. Vytvárame priestor, aby žiaci budovali pozitívne vzťahy a aby boli aktívnymi v pomoci iným. Odmenou nám sú nielen dobré výsledky žiakov, ale aj to, že naši žiaci chodia radšej do školy ako priemer na Slovensku.
V našej škole učiteľ dostáva podporu prostredníctvom pedagogického asistenta, mentora, školskej psychologičky alebo šp. pedagóga. Pri riešení problémov nie je učiteľ odkázaný na seba, lebo okrem pg. špecialistov mu pomôžu ústretoví kolegovia alebo naši šikovní IT špecialisti. Tí sa nielen starajú o učiteľov školský laptop, ale vedia poradiť a pomôcť s inštaláciou softvéru, elektronickou žiackou knižkou, pripojením na školský internet alebo kopírovaním. V kabinete alebo na chodbe stretnete zahraničných lektorov, spolupracujeme so školami v zahraničí.
Benefity:
• mimoriadne odmeny za pracovné výkony
• odmeny pri pracovných a životných jubileách
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• domáce alebo zahraničné pracovné cesty
• vzdelávacie kurzy a školenia
• dovolenka nad rámec Zákonníka práce
• rekreačný poukaz, príspevok na dovolenku
• pre učiteľov mimo Martina vieme poskytnúť ubytovanie
• školský laptop a prístup na internet
• kopírovanie a laminovanie priamo v škole
• dobré materiálne vybavenie kabinetov
• prístup k študijným materiálom podľa požiadaviek učiteľov
• možnosť profesijne sa rozvíjať prostredníctvom programu Erasmus+
• pravidelné koncoročné odmeny
• férové ohodnotenie práce nad rámec povinností
• v školskej jedálni poskytujeme výbornú stravu (možnosť výberu zo 4 jedál), šalátový bar, kultúrne stravovanie alebo dávame možnosť zvoliť si stravovanie formou e-stravných lístkov
• kávomat ponúka kávu za 20 centov
• ponúkame možnosť využívať školskú telocvičňu a posilňovňu po
vyučovaní
• dotované cvičenie s trénerom
• letný jazykový kurz s americkými lektormi
Ďalšie požiadavky:
• splnenie kvalifikačných a zdravotných predpokladov podľa zákona
• preukázateľný hlboký záujem o svoju prácu ako aj o rozvoj v umení byť učiteľom
• entuziazmus a vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu
• jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských princípoch
• schopnosť úzko spolupracovať s kolegami na poslaní a vízii školy
• pozitívne myslenie a prístup k práci
• ovládanie didaktiky a odborné vyučovanie žiakov zamerané na aktívne učenie sa žiakov
• schopnosť byť samostatný, spoľahlivý, inovatívny, zameraný na riešenie problémov
Ďalej očakávame:
• digitálnu zručnosť v bežných aplikáciách
• schopnosť kriticky myslieť a viesť rešpektujúci dialóg so žiakmi ako aj kolegami
• výhodou je ovládanie anglického jazyka na úrovni B1 -B2
• výhodou je 1 ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou prácou v cirkevnom spoločenstve
Žiadosť o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom a motivačným listom posielajte mailom na adresu: [email protected] do 15.5.2024.
O ďalšom postupe a termíne pohovorov budeme informovať vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 19
03601 Martin
www.essmt.sk
0433241971
Kontaktná osoba
Ing. Jarmila Pavlíková
+421433241726