FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk

Základná škola, Kráľovský Chlmec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
22.1.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.1.2018
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
453

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Mircosoft Office - základné znalosti
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov
- Žiadosť
- Profesijný životopis
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Zdravotná a duševná spôsobilosť
- Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom

Pracovné miesto je na dobu určitú, na zastupovanie učiteľa počas materskej dovolenky. Potrebné doklady je potrebné zaslať poštou alebo emailom do 17. 1. 2018.
RSS Feed Widget