Učiteľ/ka SŠ

Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hollého 1380, Senica
Aprobácia
Administratíva a korešpodencia, Ekonomika, Manažment
Termín nástupu
1.12.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.12.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
235
Platové podmienky
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
MOŽNOSŤ NÁSTUPU IHNEĎ

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list, odpis z registra trestov, štruktúrovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktné osoby:
PhDr. Milan Trizuliak (0915 727 145), [email protected]
Mgr. Mária Hollá (0908 147 840), [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola podnikania
Hollého 1380
90501 Senica
sssp.edupage.org
0346515593
Kontaktná osoba
PhDr. Milan Trizuliak
0915 727 145