Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Veľký Kýr

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 7, Veľký Kýr
Termín nástupu
14.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.9.2021
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
220

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, word, excel, základné PC zručnosti
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č.1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov, potvrdenie o bezúhonnosti, ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, znalosť maďarského jazyka (maturita).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
Školská 7
94107 Veľký Kýr
zsvkyr.edupage.org
0356593133,0356593031
Kontaktná osoba
Mgr. Kristián Kováč
0911010163