Predmet

Špeciálny pedagóg

Špeciálna základná škola, Partizánske

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gen. Svobodu 1273/73, Partizánske
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
4

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel
Vzdelanie
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Ďalšie požiadavky
Špeciálny pedagóg do triedy pre deti s autizmom
Od 1.9.2021 prijmeme do pracovného pomeru špeciálneho pedagóga do triedy pre deti s autizmom.

Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Zručnosti, schopnosti: tímová práca, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), organizačné schopnosti.

Záujemcov prosíme o zaslanie žiadosti, životopisu a motivačného listu na e-mailovú adresu do 15.8.2021 : [email protected]

Výberové konanie prebehne v termíne do 23.08.2021 a kontaktovať budeme len vybraných záujemcov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
95801 Partizánske
www.szspart.edupage.org
0387492867
Kontaktná osoba
Mgr. Janka Smatanová
0902226466