Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Matice slovenskej 13, Prešov
Aprobácia
Anglický jazyk, Hudobná výchova, Ruský jazyk
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
197

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
tvorba webových stránok, správa facebookového profilu školy
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť
- profesijný životopis
- motivačný list
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- fotokópie dokladov o vzdelaní
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

Iné požiadavky:
- ovládanie štátneho jazyka
- práca s PC
- spoľahlivosť
- komunikatívnosť

Zvýhodňujúce kritériá:
- tvorba a realizácia projektov (napr. Erasmus +)
- špeciálna pedagogika
- tvorba a správa webovej stránky školy a facebookového profilu
- aktívna hra na hudobný nástroj (akordeón)
- skúsenosti s vedením alebo účinkovaním v ľudovom súbore
- skúsenosti s organizovaním koncertov, vystúpení

Informácia o plate:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe od 915 € / mesiac.

Ukončenie výberového konania:
Doručenie písomností – do 20. júla 2021
Pohovory – do 25. augusta 2021 (pozvanie na pracovný pohovor na základe výberu podľa zaslaných dokumentov)

Ďalšie informácie:
ŽIADOSTI ZASIELAJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU:
[email protected]
do predmetu správy uveďte:
HUV – priezvisko a meno
/email zriadený len pre žiadosti uchádzačov o zamestnanie/
Pracovný pomer na dobu určitú– najdlhšie do 31. 8. 2022 s možnosťou predĺženia zmluvy alebo s možnosťou zmeny na dobu neurčitú.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Matice slovenskej 13
08001 Prešov
www.zsmaticeslovenskej.sk
0517713331
Kontaktná osoba
PaedDr. Renáta Rodáková
+421 905 846 748