Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Bilingválne gymnázium C.S. LEWISA, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Biológia, Chémia
Termín nástupu
17.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
473

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office - užívateľská úroveň, Edupage, MS Teams, Zoom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa v Bratislave hľadá zanieteného, tvorivého a spoľahlivého kolegu na plný úväzok.

Doplňujúce informácie k pracovnej ponuke:
• Pozícia je vhodná pre absolventa.
• Uvítame však akékoľvek skúsenosti s mládežou, aj formou práce v skautingu, vedúcich v detských a mládežníckych táboroch, CVČ a podobne.
• Pedagogická prax je výhodou.
• Časť firemnej komunikácie prebieha výlučne v anglickom jazyku, z toho dôvodu požadujeme ovládanie AJ na úrovni B1
• Ponúkame 100% úväzok učiteľstva biológie, alebo kombinácie aprobácií biológia-chémia-anglický jazyk.
• Základný funkčný plat vrátane príplatkov je od 1000,- EUR brutto pri plnom úväzku - zvyšuje sa v závislosti od kvalifikácie a seniority.

MEDZI HLAVNÉ ZODPOVEDNOSTI V RÁMCI FIXNEJ PRACOVNEJ DOBY PATRIA:
● Práca so študentami
● Plánovanie vyučovacích hodín a rozvoj kurikula
● Pravidelná účasť na poradách a interných školeniach
● Spolupráca v rámci departmentu na zlaďovaní obsahu hodín
● Účasť na rozvojovom programe pre nových učiteľov
● Pravidelné povinnosti počas prestávok

BENEFITY POZÍCIE U NÁS:
Bilgym (Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa) je prostredím, v ktorého centre stojí študent.
Sme tím nadšených učiteľov, ktorí sa cez pedagogiku snažia pracovať s hodnotami, ktorým veria a na ktorých je škola postavená. Učíme v menších skupinách študentov (do 17). Celkovo máme na škole 473 študentov a 78 členný tím učiteľov. Škola ponúka podnetné prostredie s možnosťou nadštandardnej sebarealizácie a osobného rastu. Podnecujeme a podporujeme pestré spôsoby učenia a vytvárania vzťahovej pedagogiky. Ponúkame príjemnú pracovnú klímu v multikultúrnom prostredí. Nových kolegov v prvom roku ich praxe u nás intenzívne sprevádzame. Vzájomné vzťahy upevňujeme cez rôzne spoločné aktivity. V rámci finančných benefitov ponúkame možnosť zľavy zo školného pre deti zamestnancov podľa situácie a finančných možností školy.

ČO OČAKÁVAME OD VÁS?
Práca u nás preverí také Vaše osobnostné predpoklady akými sú odhodlanie, motivácia a nadšenie učiť Váš predmet, jeho dôkladné zvládanie a schopnosť využívať inovatívne metódy a formy vo výučbe. Nemenej dôležitá je chuť učiť sa a napredovať. Ďalšie schopnosti úspešných uchádzačov sú samostatnosť, zodpovednosť a flexibilita, schopnosť zvládať stresové situácie a tímovo spolupracovať. Dobrá komunikácia a vzťah k adolescentom by mala byť samozrejmosťou.

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM PROCESE
Ak sa chcete uchádzať o miesto učiteľa na našej škole, pošlite nám svoj životopis a motivačný list, v ktorom zdôvodníte, prečo si myslíte, že by ste mohli učiť Váš predmet/predmety na našej škole.
Výberový proces zahŕňa viaceré kolá s viacerými členmi nášho tímu, ako aj ukážkovú hodinu, resp. vypracovanie zadania. Snažíme sa vybrať nielen najkompetentnejšieho kolegu ale aj človeka, ktorému bude rezonovať misia a hodnoty našej školy s jeho vlastnými hodnotami. V niektorých prípadoch môže výber trvať dlhšie, neváhajte nás preto aj v priebehu procesu kontaktovať, ak máte otázky.

Nasledujúce dokumenty zašlite na adresu: [email protected]
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópiu dokladov o dosiahnutom VŠ vzdelaní (dá sa poslať dodatočne)

Po zaslaní dokumentov, obdržíte od nás potvrdzujúci e-mail o zaradení do výberového procesu. Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa si vyhradzuje právo, že len vybraní záujemcovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom a pozvaní na výberový pohovor.

General information:
• Applicable for graduates
• We welcome any kind of experience in working with youth, such as scouting leaders, camp leaders, etc.
• Previous teaching experience is an advantage
• A part of office communication is solely in English language
• Full-time vacancy for Biology teacher, or combination BIO_CHEM_AJ
• Starting salary is 1000 e. gross if teaching full-time, and is gradually increased based on qualifications and seniority

Job description:
• Working with high-school students
• Developing lesson plans which meet established school and national curriculum models
• Regular attendance in meetings and trainings
• In-department cooperation in lesson content management
• Participation in the beginning-teachers development program
• Regular duties during recess

Benefits offered:
Bilgym (C.S.Lewis Bilingual High School) is an environment in the center of which is the student. We are a team of enthusiastic teachers who, through teaching, strive for passing on values this school is built upon. Our student groups are smaller, about 17 students, and currently there are 473 students studying and 78 teachers teaching at Bilgym. Our school offers inspiring and challenging setting which gives opportunities to grow both professionally and on a personal level. We take pride in our pleasant working conditions and multicultural environment. All new teachers receive vocational guidance throughout their first year with us. Our cooperation and friendships are developed and encouraged at teambuilding events. Furthermore, we offer the tuition discount benefit for the employee’s’ children, based on a situation and school’s financial possibilities.

Our expectations:
We are looking for determination, motivation and enthusiasm in our emplyees. Our teachers should promote enthusiasm for learning and for subjects. They should seek various innovative methods of teaching and work on their own progress and further education. We are looking for teachers who are independent, responsible and flexible, able to cope under pressure and are team-workers. The ability to communicate with adolescents is a must.

Job selection process:
If you are interested in teaching at Bilgym, send us your CV together with a cover letter in which you express why you consider yourself suitable to teach at our school. The selection process includes interviews with various members of our team, as well as a sample lesson taught by the applicants. We will select the most competent teacher but are at the same time looking for a person whose personal values correspond with those promoted at our school. In some cases, the selection process may take longer time, which is why we encourage you to contacts us during this period regarding any questions or issues you may have.

Send in your:
• CV
• Cover letter
• University diploma
at: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Bilingválne gymnázium C.S. LEWISA
Haanova 28
85106 Bratislava-Petržalka
www.bilgym.sk
02/20420240
Kontaktná osoba
Blanka Štefan Antalová
0902922903