Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Nové Mesto nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tematínska 2092, Nové Mesto nad Váhom
Aprobácia
Biológia, Chémia
Termín nástupu
25.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.06.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
451

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Windows, MS Office, Internet, ASC agenda
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kvalifikácia podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Prosíme posielať žiadosti iba uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre požadovanú kombináciu vyučovacích predmetov (BIO-CHE). Ostatných uchádzačov nezaradíme do výberového konania.
Potrebné doklady:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Tematínska 2092
91501 Nové Mesto nad Váhom
www.zstematinskanmnv.edupage.o
0327406512,0327406514
Kontaktná osoba
Michal Hnát
+421948 631 341