Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Nitrianske Rudno

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 492/15, Nitrianske Rudno
Termín nástupu
23.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
384

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základné počítačové zručnosti
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov na pozíciu školský špeciálny pedagóg:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Všetky doklady stačí poslať naskenované mailom.

Pracovné miesto bude obsadzované na dobu určitú v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 492/15
97226 Nitrianske Rudno
www.zsnrudno.edupage.org
0911388445, 0465455411
Kontaktná osoba
Martin Škraban, Mgr.
0911388445