Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Valaská Belá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Valaská Belá 242, Valaská Belá
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
07.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
155

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC Internet, MS Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky k prijímaciemu konaniu:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklady o vzdelaní.

Výber uchádzačov prebehne pohovorom pred výberovou komisiou vo vopred dohodnutom termíne na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Valaská Belá 242
97228 Valaská Belá
www.zsvalbela.edupage.org
0465458000
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Cvíčelová
0903777798
[email protected]