Vedúci školskej jedálne

ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Lednica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lednica 350, Lednica
Termín nástupu
01.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
114

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Vzdelanie
úplne stredné odborné vzdelanie so zameraním na oblasť stravovania
alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie doplnené o výučný list v odbore kuchár resp. skúška s z technológie výroby jedál a náuky o výžive
alebo úplne stredné všeobecné vzdelanie doplnené Osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a prax v spoločnom stravovaní prípadne v potravinárstva
Ďalšie požiadavky
zabezpečenie celej prevádzky školskej jedálne, znalosť práce v kuchyni, vedenie agendy, znalosť technologických postupov prípravy jedla, ovládanie platnej legislatívy, normovanie jedál, HACCP, potrebný zdravotný preukaz, organizačné schopnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
ZŠ s MŠ J.A.Komenského
Lednica 350
02063 Lednica
https://zssmslednica.edupage.org/
Kontaktná osoba
Gabriela Cyprianová
0908732334