Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Zlaté Moravce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Robotnícka 25, Zlaté Moravce
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
186

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, Word, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Do tímu Novoškoly hľadáme tvorivého učiteľa/učiteľku, ktorého vzdelávanie detí napĺňa, má rád/rada výzvy a každodennú prácu s deťmi. Je skúsený/skúsená, dokáže samostatne viesť vzdelávanie a sprevádzať deti kreatívne a inovatívne.

Kto sme?
Novoškola je súčasťou tradičnej Základnej školy. Sme pedagógovia, nadšenci a realizátori projektu inovatívneho vzdelávania detí rešpektujúcou, hravou a udržateľnou formou. V Novoškole sa deti učia pomocou zážitkového učenia, metódy Montessori pedagogiky a blokovej výučby. Našim cieľom je vzdelávať deti tak, aby bola podporovaná ich prirodzená túžba spoznávať. Staviame na rešpektujúcom postoji a sprevádzaní detí počas vzdelávacieho procesu. Vedieme deti k láske k prírode a učíme ich starať sa o seba a o prírodu ako naše najväčšie bohatstvá.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Robotnícka 25
95301 Zlaté Moravce
zsrobzm.edupage.sk
0376422538
Kontaktná osoba
Alena Szokolová
0908 413 673