Učiteľ/ka MŠ

Materská škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Chlumeckého 12, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
19.4.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.04.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
138

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
office - bežný používateľ
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a
vychovávateľstvo,
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore predškolská a elementárna
pedagogika,
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore predškolská pedagogika.
Ďalšie požiadavky
Do nášho tímu hľadáme milé, empatické, komunikatívne, kreatívne pani učiteľky
s kresťanskými hodnotami.
Ďalšie požiadavky:
- podporovať túžbu detí poznávať svet okolo nich
- viesť deti k samostatnosti a zodpovednosti voči svojmu okoliu
- podporovať a rozvíjať prirodzené nadanie detí
- komunikácia s rodičmi, účasť na individuálnych konzultačných stretnutiach
- úzka spolupráca s vedením MŠ, účasť na poradách a akciách MŠ.

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky na adresu, príp. doručiť osobne na adresu materskej školy
K žiadosti je potrebné priložiť:
- profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla) , motivačný list
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania
Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola sv. Vincenta de Paul
Chlumeckého 12
82103 Bratislava-Ružinov
43425376
Kontaktná osoba
PaedDr. Eva Antalíková
+421911969378