Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Špeciálna materská škola, ako organizačná zložka Spojenej školy, Pezinok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 25, Pezinok
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
18

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
pedagogické vzdelanie zamerané na predškolskú pedagogiku a špeciálna pedagogika(možnosť doplniť)
Ďalšie požiadavky
Ide o pozíciu učiteľa MŠ v oddeleniach pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo s pervazívnou vývinovou poruchou (PAS). Vítaná je pedagogická prax, nie je však podmienkou.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Špeciálna materská škola, ako organizačná zložka Spojenej školy
Komenského 25
90201 Pezinok
0336423973
Kontaktná osoba
Mgr. Gabriela Kováčová
0902 173 524