Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Prenčov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Prenčov 203, Prenčov
Termín nástupu
1.7.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
23

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné
Vzdelanie
a)kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
b) odborná pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
c) absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady
d) najmenej päť rokov pedagogickej praxe
e) bezúhonnosť
g) ovládanie štátneho jazyka
Ďalšie požiadavky
Podrobné informácie nájdete na web stránke Obecného úradu Prenčov, www.prencov.sk/uradna-tabula/

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Prenčov 203
96973 Prenčov
www.zsprencov.edu.sk
0456995249
Kontaktná osoba
Milena Havranová
0907898473