Filtre

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Bystrička

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bystrička 137, Bystrička
Termín nástupu
3.5.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.4.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
43

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC-bežná užívateľská úroveň
Vzdelanie
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku
• vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku
• úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
• iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky č. 1/2020
Ďalšie požiadavky
Platové ohodnotenie zamestnanca podľa zákona č. 553/2003 Z. z. - Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dĺžky započítanej praxe a platovej triedy podľa dosiahnutého vzdelania (od 738,50€ do 1477,00€).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Bystrička 137
03601 Bystrička
0434385046
Kontaktná osoba
Zdenka Maršalová
043/4135151

Reagovať na ponuku