Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Bratislava-Karlova Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dúbravská cesta 11, Bratislava-Karlova Ves
Aprobácia
Biológia, Matematika, Telesná výchova
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
309
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Preferovaná je aprobácia: Telesná výchova/Matematika
Telesná výchova/ Biológia
Telesná výchova/Etická výchova
Telesná výchova/Občianska
Telesná výchova/ Dejepis

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru
Dúbravská cesta 11
84532 Bratislava-Karlova Ves
www.suvba.eu
0259306220,0259306226,0254793466
Kontaktná osoba
Alžbeta Balogová
0940 503 395