Filtre

Vedúci školskej jedálne

Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota
Termín nástupu
30.4.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.4.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
20

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office, internet
Vzdelanie
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou s odbornou praxou minimálne 5 rokov v oblasti stravovania – stredná hotelová škola, stredná škola spoločného stravovania, stredná priemyselná škola potravinárska
Ďalšie požiadavky

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Iné kritériá a požiadavky:
• znalosť vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania a ďalších príslušných právnych predpisov v oblasti vedenia a financovania školskej jedálne
• ovládanie PC na úrovni základného balíka a špecializovaného softvéru pre zariadenia verejného stravovania
• zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania
• organizačné a komunikačné schopnosti, zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• doklady o ukončenom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• platný zdravotný preukaz
• súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským
Dúžavská cesta 11/1054
97901 Rimavská Sobota
0475812135
Kontaktná osoba
Iveta Brndiarová
0911931023

Reagovať na ponuku