Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou, Križovany nad Dudváhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 250, Križovany nad Dudváhom
Termín nástupu
1.2.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.1.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
174

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC (excel, word)
Vzdelanie
stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru, príp. VŠ - ekonomického smeru
Ďalšie požiadavky
- znalosť podvojného účtovníctva a rozpočtovej klasifikácie v školstve
- znalosť účtovníckeho programu WINCITY TOPSET
- znalosť správy majetku - zaraďovanie, inventarizácia
- znalosť účtovania projektov financovaných z MŠVVaŠ SR, nadácií
- práca s PC
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- samostatnosť pri práci, zodpovednosť
- nástup ihneď

Náplň práce:
- podvojné a rozpočtové účtovanie
- rozpočet - ekonomická klasifikácia, výkazníctvo, konsolidácia
- fakturácie, refundácie, platby
- inventarizácia a správa majetku školy

Platové podmienky:
- na základe stupnice platových taríf podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný štruktúrovaný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a v znení neskorších predpisov
- výpis z registra trestov
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že na pracovný pohovor budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hlavná 250
91924 Križovany nad Dudváhom
www.zskrizovany.stranka.info
0335584274
Kontaktná osoba
Helena Kolníková
0911252373