FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Sociálny pedagóg

Spojená škola, Zborov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 478, Zborov
Termín nástupu
1.10.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.9.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
400

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, microsoft office word/excel
Vzdelanie
Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
2. profesijný životopis
3. kópie dokladov o vzdelaní
4. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania
Osobnostné predpoklady: samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe, ochota spolupracovať v tíme a ďalej sa vzdelávať.

Požadované dokumenty prosím posielať na [email protected] alebo poštou