FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Psychológ, školský psychológ

Gymnázium, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šrobárova 1, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
9.3.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.2.2020
Rozsah úväzku
32%
Počet študentov školy
557

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysoká škola II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠVV a ŠSR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Platové zaradenie a plat:
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: platová trieda min. 976,50 € + zvýšenie platovej tarify podľa počtu odpracovaných rokov pri plnom úväzku