FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Sociálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Maxima Gorkého 21, Trnava
Termín nástupu
9.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.9.2019
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
425

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady podľa Vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z. z. – v znení neskorších predpisov a zmien
-VŠ II. stupňa Fakulta pedagogická, zdravotníctva ... v študijnom odbore: sociálna
práce,
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do prac. pomeru, životopis, vysvedčenie, čistý výpis registra trestov (pri nástupe), zápočet odpracovaných rokov, vstupná lekárska prehliadka (pri nástupe), osobný dotazník . Doklady posielať na e-mail p. riaditeľke školy, prípadne poštou na: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava 917 02
Ďalšie požiadavky
Platové zaradenie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ).
V platovej triede 9 VŠ II.st. od 831,50 € do 948,00 €. (pri 100% úväzku)
Prac. náplň: určená NP - odborná činnosť.