Filtre

Špeciálny pedagóg

Špec. základná škola, Vtáčkovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vtáčkovce 2, Vtáčkovce
Termín nástupu
9.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
11.9.2019
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a osobitných kvalifikačných požiadaviek pre príslušný druh školy ustanovených vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 224/2019.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobným údajov

Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC, flexibilita, komunikatívnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Špec. základná škola
Vtáčkovce 2
04447 Vtáčkovce
www.szs-vtackovce.edupage.org
0556990101, 0905120642
Kontaktná osoba
riaditeľ
+421 910 628 730

Reagovať na ponuku