FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola Povýšenia sv. Kríža, Smižany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Smreková 38, Smižany
Termín nástupu
23.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.9.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
245

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Platové náležitosti sú v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní ...
Ďalšie požiadavky
K ponuke pripojiť:
- žiadosť,
- štruktúrovaný životopis (priebeh vzdelania, priebeh zamestnaní, číslo telefónu, e-mailová adresa)
- súhlas so spracovaním osobných údajov
-Žiadosti je potrebné odoslať na adresu školy tak, aby u zamestnávateľa boli najneskôr 10. 9. 2019 do 14.00 hod. (doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky) nekompletné žiadosti neakceptujeme.