FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Horný Vadičov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Horný Vadičov 515, Horný Vadičov
Termín nástupu
2.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.8.2019
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
60

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, internet-pokročilý
Vzdelanie
stredné odborné vzdelanie- učiteľstvo MŠ (s praxou)
Ďalšie požiadavky
Zástup rodičovskej dovolenky do 31.08.2020
Požadované doklady:
- motivačný list
- žiadosť
- životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- fotokópie dokladov o vzdelaní
- doklad o absolvovanom adaptačnom vzdelávaní
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti ( úspešný uchádzač doloží výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace )
- čestné prehlásenie o telesnej, duševnej spôsobilosti vo vzťahu k úkonu druhu práce učiteľ materskej školy
- ovládanie štátneho jazyka