FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk, výtvarná výchova

Základná škola, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Matice slovenskej 13, Prešov
Aprobácia
Anglický jazyk
Výtvarná výchova
Termín nástupu
1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.8.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
197

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
word, excel, internet, interaktívna tabuľa
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
 žiadosť
 profesijný životopis
 motivačný list
 súhlas so spracovaním osobných údajov
 doklady o vzdelaní
 výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania

Iné požiadavky:
Písomne spracovaná osobná prezentácia:
Pre školu budem prínosom v ......... (inovácia resp. zdokonalenie školských aktivít, žiacky parlament, knižnica, kronika, záujmové útvary, súťaže, olympiády, prezentácie, ...).

Zvýhodňujúce kritériá:
 špeciálna pedagogika
 znalosť práce s PC – tvorba a spracovanie webových stránok
 projekty – tvorba, realizácia, administrácia

Doručenie písomnosti – do 20. augusta 2019

Pohovory – do 30. augusta 2019 (pozvanie na pracovný pohovor na základe výberu podľa zaslaných dokumentov)

ŽIADOSTI ZASIELAJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU:
[email protected]
do predmetu správy uveďte:
VYV-ANJ – priezvisko a meno
/email zriadený len pre žiadosti uchádzačov o zamestnanie/
Pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie MD.