FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - chémia, biológia

Základná škola, Petrovany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Petrovany 274, Petrovany
Aprobácia
Chémia
Biológia
Termín nástupu
2.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.8.2019
Rozsah úväzku
61% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
154

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Potrebné doklady:
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- lekárske potvrdenie o zdravotnom stave
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Platové podmienky : podľa dosiahnutého vzdelania , dĺžky praxe a platových taríf platných od 1.1.2019 zverejnených na www. minedu.sk
Práca na 3 dni v týždni.