Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 400
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda
Tomášikovo 4, Tomášikovo
Pedagogická pozícia 15.1.2022
Cirkevná základná škola - Narnia
Beňadická 38, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 14.1.2022
Cirkevná základná škola - Narnia
Beňadická 38, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 14.1.2022
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Farského 9, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 14.1.2022
Základná škola s materskou školou
Dolná Poruba 88, Dolná Poruba
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Základná škola s materskou školou
Nové Sady 176, Nové Sady
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Základná škola
Šarfická 301, Blatné
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Základná škola
Slatinská 3, Beluša
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Súkromné bilingválne gymnázium BESST
Limbová 6051/3, Trnava
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Súkromné bilingválne gymnázium BESST
Limbová 6051/3, Trnava
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Súkromné bilingválne gymnázium BESST
Limbová 6051/3, Trnava
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Súkromné bilingválne gymnázium BESST
Limbová 6051/3, Trnava
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Súkromné bilingválne gymnázium BESST
Limbová 6051/3, Trnava
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Základná škola s materskou školou Milana Hodžu
Škarniclova 1, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Základná škola s materskou školou Milana Hodžu
Škarniclova 1, Bratislava-Staré Mesto
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Základná škola
Mlynská 50, Senec
Nepedagogická pozícia 14.1.2022
Gymnázium
Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb
Partizánska 8, Očová
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb
Partizánska 8, Očová
Pedagogická pozícia 14.1.2022
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb
Partizánska 8, Očová
Pedagogická pozícia 14.1.2022