Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou Ľubeľa, Ľubeľa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ľubeľa 161, Ľubeľa
Termín nástupu
24.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
235
Platové podmienky
Zaradenie do platovej triedy 4 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat od 837,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o vzdelaní
- súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je možné doručiť:
- poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa
- e-mailom na adresu: [email protected]

Ďalšie informácie:
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Ľubeľa
Ľubeľa 161
03214 Ľubeľa
https://skolalubela.edupage.org/
0911352458
Kontaktná osoba
Mgr. Iveta Kališová
0911352458