Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Spojená škola, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lomonosovova 8, Trnava
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
200
Platové podmienky
Plat zamestnanca v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené platové stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, PowerPoint, internet, e-mail, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Práca v základnej škole pre žiakov s autizmom. Kvalifikačnou požiadavkou pre učiteľa špeciálnej školy je špeciálna pedagogika. Učiteľ si môže túto podmienku doplniť aj počas trvania pracovného pomeru.
Požadované doklady:
● žiadosť o prijatie do zamestnania,
● profesijný životopis,
● doklady o ukončenom vzdelaní,
● súhlas so spracovaním osobných údajov,
● potvrdenie o ukončení adaptačného vzdelávania (výhodou)
Doklady poslať na adresu školy do 21.06.2024 do 12:00 hod.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Lomonosovova 8
91708 Trnava
https://ouitt.edupage.org/
033 5521150
Kontaktná osoba
Katarína Machovičová
0917094890