Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Spojená škola, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lomonosovova 8, Trnava
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
200
Platové podmienky
Funkčný plat je stanovený zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Outlook
Vzdelanie
Vzdelanie v zmysle § 9 ods. 1, 4 a § 10 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady pre učiteľa prvého stupňa základnej školy pre žiakov s autizmom bez MP (druh špeciálnej školy):
- žiadosť o prijatie zamestnanca
- profesijný životopis
- doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Lomonosovova 8
91700 Trnava
www.ouitt.edupage.org
0335521150
Kontaktná osoba
Katarína Machovičová
0917094890