Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho s vyučovacím jazykom maďarským - Döme Károly Alapiskola és Óvoda, Iža

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ďatelinová ulica 296, Iža
Aprobácia
Fyzika, Chémia
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
89
Platové podmienky
Plat zamestnanca podľa zákona 553/2003 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 220/2022 Z.z.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho s vyučovacím jazykom maďarským - Döme Károly Alapiskola és Óvoda
Ďatelinová ulica 296
94639 Iža
dksuli.edupage.org/
0357783159
Kontaktná osoba
Mgr. Georgína Velebová
0907188165