Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 2 z 2
Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho s vyučovacím jazykom maďarským - Döme Károly Alapiskola és Óvoda
Ďatelinová ulica 296, Iža
Nepedagogická pozícia 12.7.2022
Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho s vyučovacím jazykom maďarským - Döme Károly Alapiskola és Óvoda
Ďatelinová ulica 296, Iža
Pedagogická pozícia 8.7.2022